Search

Nu Live: Broodje OSR

Innovatiehuis De Peel penvoerder subsidieaanvraag LEADER

Innovatiehuis De Peel penvoerder subsidieaanvraag LEADER

Innovatiehuis De Peel zal als zogenaamde penvoerder de subsidieaanvraag indienen voor het EU-programma LEADER. LEADER ondersteunt plaatselijke initiatieven die de leefbaarheid en economie op het platteland versterken. De gemeenten Laarbeek en Maashorst hebben samen met Innovatiehuis De Peel en AgriFood Capital het initiatief genomen om een subsidieaanvraag in te dienen voor dit programma. Inmiddels hebben 10 gemeenten uit de Brabantse Peel en Waterschap Aa en Maas dit initiatief onderschreven en zich ook financieel gecommitteerd voor de cofinanciering.