Desktop

Tablet

Zoek

Investeringen De Eendracht en Kunstlokaal in Gemert

Investeringen De Eendracht en Kunstlokaal in Gemert

In januari is via een motie gevraagd een totaalplan te maken met de meest noodzakelijke investeringen voor De Eendracht en het Kunstlokaal in Gemert. Voor wat betreft de gebouwen is de komende 10 jaar alleen het renoveren van de toiletgroepen in De Eendracht nodig. Om de culturele activiteiten veilig voort te kunnen zetten staat vervanging van de tribune ter discussie. Hiervoor is door het bestuur van De Eendracht en Kunstlokaal aangegeven dat een investering van €200.000 benodigd is, waarvoor nog geen dekking is. In het najaar wordt een totaalplan aan de gemeenteraad voorgelegd.