Search

Kerk Handel in de steigers

Kerk Handel in de steigers

Al een paar weken staat de toren van de kerk in Handel in de steigers. Zowel in alsook buiten de kerk worden allerlei werkzaamheden verricht. Zo wordt er asbest verwijderd en worden er balken vervangen. Ook moeten muren worden afgekapt en na een droogtijd opnieuw worden gestukadoord. Ook wordt de kerk van binnen opnieuw geschilderd en krijgt het openluchtaltaar een opknapbeurt. De commissie Kerk Handel vraagt begrip voor eventuele overlast die ontstaat door de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden zeker een half jaar of langer.