Desktop

Tablet

Zoek

Kruidenrijke grasvelden in Gemert-Bakel

Kruidenrijke grasvelden in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel onderhoudt in het maaiseizoen een deel van het openbaar gras als kruidenrijk grasveld. Deze grasveldjes worden zes keer per jaar, verdeeld over het groeiseizoen, gemaaid waardoor verschillende kruiden tot groei en bloei kunnen komen. Hierdoor ontstaat een hogere biodiversiteit aan planten en dieren. Het gras en de kruiden worden daarbij wel wat hoger dan voorheen. Daarom wordt deze beheervorm alleen toegepast op daarvoor geschikte locaties die niet intensief gebruikt worden, bijvoorbeeld als speelterrein.

Gemert-Bakel past ook een extensief, ecologisch maaibeheer toe. Bloemrijk grasland in natuurterreinen, brede bermen, flauwe oevers en wadi’s binnen en buiten de bebouwde kom worden nog extensiever gemaaid. Op deze terreinen wordt één of twee keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen nog meer inheemse kruiden de kans om tot groei en bloei te komen.