Desktop

Tablet

Zoek

Laarbeek houdt €6.78 miljoen over in 2022

Laarbeek houdt €6.78 miljoen over in 2022

De jaarrekening 2022 van de gemeente Laarbeek laat een positief resultaat zien van €6.78 miljoen. Dat is €4.25 miljoen hoger dan de laatste stand in de 2e tussentijdse rapportage 2022 liet zien. In de jaarrekening wordt aangegeven dat in de afgelopen jaren de financiële verschillen vooral veroorzaakt worden door incidentele resultaten, de (late) financiering van het rijk en het verschuiven van werkzaamheden i.v.m. het tekort aan personeel en corona. De jaarstukken worden 6 juli vastgesteld door de gemeenteraad.