Desktop

Tablet

Zoek

Laarbeek wil extra Oekraïners in Aarle-Rixtel opvangen

Laarbeek wil extra Oekraïners in Aarle-Rixtel opvangen

De gemeente Laarbeek wil het aantal Oekraïense vluchtelingen in Aarle-Rixtel uitbreiden. Daarom worden er aan de Broekelingstraat vijf extra woon-units geplaatst voor zo’n 20 tot 28 mensen. Dat gebeurt op de speelplaats van de voormalige basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel. Een en ander staat in een informatiebrief voor buurtbewoners en raadsleden van Laarbeek. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober een besluit genomen over de opvanglocatie.

Het aantal vluchtelingen vanuit Oekraïne blijft toenemen. Het ministerie heeft daarom bij gemeenten aangedrongen om meer opvangplekken te creëren. Het college ziet de noodzaak voor een adequate, humane en kwalitatief goede opvang voor deze medemensen. De nieuwe bewoners maken gebruik van de faciliteiten in de voormalige basisschool. Hiermee voldoet Laarbeek volgens de gemeente aan de taakstelling die het van het ministerie opgelegd heeft gekregen. De voorbereidende werkzaamheden (aanleg riolering en elektra) starten binnenkort na 1 november. De nieuwe units kunnen dan begin 2024 geplaatst worden.

Voorafgaand aan de eerste opvang van vluchtelingen in de voormalige basisschool Brukelum in maart van dit jaar heeft de gemeente al een informatieavond gehouden. Tijdens die bijeenkomst is al aangegeven dat het niet uitgesloten is dat er meer mensen uit Oekraïne opgevangen gaan worden. De ervaringen met de huidige opvang in Aarle-Rixtel zijn volgens het college van B en W van Laarbeek positief. ,,Het doet ons deugd dat er steun voor de opvang is vanuit de omgeving”, aldus de gemeente.

Extra woning
Laarbeek heeft ook nog een woning aangekocht voor een groot Oekraïens gezin waar acht mensen wonen. De aankoop van deze woning draagt bij aan het behalen van onze taakstelling om 36 statushouders te huisvesten in de tweede helft van 2023. ,, Momenteel hebben we 30 van de 36 statushouders gehuisvest binnen de gemeente. In het vervolgtraject is het de bedoeling dat, zodra het gezin in omvang afneemt, zij zullen doorstromen naar een reguliere sociale woning. Hiermee blijft de woning beschikbaar voor grote gezinnen”, aldus B en W van Laarbeek. Toelichting opvang vluchtelingen Oekraïne

110 ontheemden
Laarbeek moet voor 1 februari 2024 110 ontheemden binnen de gemeentegrenzen opvangen. Nu zijn dat volgens burgemeester Frank van der Meijden 90 mensen die zijn verdeeld over Mariahout en Aarle-Rixtel. ,,We zijn als college permanent op zoek naar nieuwe plekken binnen Laarbeek. Daar ligt best wel een uitdaging. Het kost over het algemeen wel steeds meer kruim. In de beleving van het college van B en W is de relatie tussen de huidige bewoners van Brukelum en de buurtbewoners goed. Het is vaak een beladen onderwerp in onze samenleving op dit moment. Omdat het project een uitbreiding betreft van de huidige opvang, zien we geen aanleiding om opnieuw een informatieavond te houden”, aldus Laarbeek. ,,We gaan er alles aan doen om onze doelstelling van 110 Oekraïners te halen.

(foto: de plek bij de voormalige basisschool in Aarle-Rixtel waar de units moeten komen)