Zoek

Laatste week Gezamenlijke Collecte

Laatste week Gezamenlijke Collecte

In de vier dorpen in Laarbeek worden in de week van 1 tot en met 6 april de enveloppen opgehaald van de gezamenlijke collecte die momenteel wordt gehouden. In de brief die mensen onlangs ontvingen staan de deelnemende fondsen vermeld. Daarin kon worden aangegeven aan welke fondsen en op welke wijze men geld doneerde. Dat kon cash, dat kon door het geld over te maken of via een QR-code. De enveloppen konden ook bij inzamelpunten worden ingeleverd.

.