Nu Live: OSR in de middag

Laarbeek stelt plan van aanpak NIP vast

Laarbeek stelt plan van aanpak NIP vast

Het college van B&W van de gemeente Laarbeek stelde het plan van aanpak van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) vast, en dient op basis daarvan een aanvraag in bij het Rijk voor het krijgen van de financiële middelen. De gemeente ontvangt van het Rijk financiële middelen in het kader van het NIP, waarmee woningeigenaren met
een laag inkomen worden gesteund met het isoleren van hun woning. Het plan bevat een energielabelactie en financiële ondersteuning voor het uitvoeren van de isolatiemaatregelen. Zo wordt deze doelgroep geholpen met het verlagen van de energielasten.