Desktop

Tablet

Zoek

Mail met Berichten over uw Buurt

Mail met Berichten over uw Buurt

Binnenkort krijgen alle inwoners van Nederland, waarvan het mailadres bekend is bij MijnOverheid, wekelijks een mail over zaken die spelen in hun buurt. Welke verbouwing de buren aan hun huis laten uitvoeren, of een boom in een straat wel of niet gekapt mag worden, de gemeente en andere overheidsorganisaties zijn verplicht dit digitaal bekend te maken. Ook wordt hiermee duidelijk hoe men inspraak kan krijgen of bezwaar kan indienen. Veel besluiten die de overheid neemt hebben direct invloed op een dorp of buurt.

.