Zoek

Maximaal 70 woningen in Ripspark Gemert

Maximaal 70 woningen in Ripspark Gemert

Met een totaalplan onder de naam ‘Ripspark Gemert’ wil de gemeente Gemert-Bakel via herontwikkeling maximaal 70 woningen in de sociale huur realiseren. Daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. In 2017 is al overeenstemming bereikt over de verkoop van de Sint Gerardus Majellakerk en omliggende gronden aan Goed Wonen. Het doel was om te komen tot een herontwikkelingsproject van het gebouw en de directe omgeving. De woningen aan de Drossard de la Courtstraat 6-36 zijn hierbij meegenomen. 21 Juni wordt dit punt behandeld in de Commissie Ruimte en Mobiliteit.