Desktop

Tablet

Zoek

Meld wateroverlast op eigen perceel

Meld wateroverlast op eigen perceel

Door de vele regen de afgelopen maanden is het grondwater hoog en is er regelmatig sprake van overlast, zowel in de openbare ruimte als op privéterrein. De gemeente Laarbeek kan de wateroverlast niet (direct) oplossen, maar streeft ernaar om een beter inzicht te krijgen in de locaties waar op privéterreinen problemen met water zijn. Dit helpt haar om effectiever te reageren en maatregelen te nemen voor de toekomst. Daarom wordt geadviseerd om wateroverlast op privéterrein te melden via laarbeek.nl.

Binnenkort start ook een inventarisatie via Inwonerspanel Laarbeek. Met dit onderzoeksinstrument hoopt de gemeente nog completer in beeld te krijgen waar in de gemeente sprake is van wateroverlast op eigen percelen. De medewerking van inwoners voor het maken van een melding en het meedoen aan Inwonerspanel Laarbeek (panelinwoners.nl/laarbeek) is van onschatbare waarde voor het creëren van een veilige en duurzame leefomgeving.