Desktop

Tablet

Zoeken

Minder geregistreerde misdrijven

Minder geregistreerde misdrijven

Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland is in tien jaar met een kwart afgenomen. Waar dit aantal in 2013 nog ruim boven een miljoen lag, was dit in 2023 ruim 800.000. In Laarbeek waren er 50 geregistreerde misdrijven en aangiften in april 2024,, dat was 61 in mei 2013. In Gemert-Bakel was het aantal geregistreerde misdrijven en aangiften in april 2024 77 tegen 86 in 2013. In Boekel was dat in april jongstleden 24 tegen 29 tien jaar geleden. De gebruikte cijfers zijn afkomstig van Politie Nederland. Deze zijn geanalyseerd door Oplichting.com.

Ondanks het gevoel dat geweld en agressie toenemen, tonen de feiten aan dat de cijfers al jaren dalen. Het lijkt erop dat de impact en de grootschaligheid en de bijbehorende media-aandacht bijdraagt aan dit gevoel, zegt Koen Jansen van Oplichting.com..