Zoek

Mogelijke bouwlocaties in Lieshout door Dorpsraad in kaart gebracht

Mogelijke bouwlocaties in Lieshout door Dorpsraad in kaart gebracht

De leden van de werkgroep Wonen van Dorpsraad Lieshout zijn bezig alle mogelijke in- en uitbreidingslocaties van de kern Lieshout in kaart te brengen. Hiermee willen zij de politiek laten zien dat er volop mogelijkheden zijn voor woningbouw in Lieshout en er zo een betere en eerlijkere verdeling van nieuwbouw komt in Laarbeek. Eerder had de Dorpsraad de politiek er al op gewezen dat er naar hun mening onevenredig weinig wordt gebouwd in Lieshout. De kaart met mogelijkheden is dan ook een middel om de politiek te informeren.

.