Desktop

Tablet

Zoek

Nationale Tuinvogeltelling 2024: Iedere vogel telt!

Nationale Tuinvogeltelling 2024: Iedere vogel telt!

De Nationale Tuinvogeltelling 2024 vindt plaats op vrijdag 26, zaterdag 27 of zondag 28 januari. Iedereen kan meetellen. Deze Nationale Tuinvogeltelling helpt Vogelbescherming Nederland en Sovon ‘Vogelonderzoek Nederland’ de ontwikkelingen van de Nederlandse broedvogels in de gaten te houden. Op de website van de Vogelbescherming, mijntuinvogeltelling.nl, staan allerlei tips en ook hoe de telresultaten verzonden kunnen worden.