Desktop

Tablet

Zoek

Natuurrijke bermen in Gemert-Bakel

Natuurrijke bermen in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel blijft werken aan natuurvriendelijke bermen. Door minder te maaien, krijgen meer planten de kans om te groeien en bloeien en blijft de berm een geschikte leefplaats voor veel diersoorten zoals wilde bijen. De komende weken wordt er gemaaid op plaatsen waar de verkeersveiligheid dat vraagt. Het gaat om stroken naast fiets- en wandelpaden en zichthoeken bij kruispunten en splitsingen van wegen. Op de overige delen van de bermen blijven de grassen en kruiden tot het najaar ongemoeid.

Door de bermen één keer per jaar of soms één keer per twee jaar te maaien en het maaisel af te voeren, wordt er voor gezorgd dat ze gevarieerder en bloemrijker worden. Bloemrijke bermen vormen een leef-, voedsel- en voortplantingsplaats voor o.a. struweelvogels, vlinders en wilde bijen.
Bij elke maaibeurt wordt een deel van de berm overgeslagen of worden bermen aan beide zijden van de weg om en om gemaaid. Wanneer alles in één keer zou worden afgemaaid zouden alle schuilplaatsen en het voedsel voor de dieren die er leven verdwijnen.