Desktop

Tablet

Zoeken

Nieuw onderzoek Inwonerspanel Laarbeek over duurzaam wonen

Nieuw onderzoek Inwonerspanel Laarbeek over duurzaam wonen

De gemeente Laarbeek is via het Inwonerspanel Laarbeek een onderzoek gestart over duurzaam wonen. Mensen wordt gevraagd hoe het is gesteld met de duurzaamheid van hun woning, waarom zij wel of geen maatregelen hebben genomen en of het bekend is wat er op dat gebied allemaal mogelijk is. De gemeente wil hiermee inventariseren of inwoners met het verduurzamen van hun woning bezig zijn en hoe de gemeente hierin op de juiste manier kan ondersteunen. Voor inwoners zijn er volop mogelijkheden in subsidies, maatregelen, voorlichtingen en acties.

Het onderzoek kan worden ingevuld via panelinwoners.nl/laarbeek. Wie al bij het Inwonerspanel staat ingeschreven krijgt automatisch een mail over dit nieuwe onderzoek. De raadpleging staat open van donderdag 28 maart tot maandag 15 april. De resultaten worden medio mei op deze website bekendgemaakt.