Search

Nieuw tarief voor rijbewijzen in Laarbeek

Nieuw tarief voor rijbewijzen in Laarbeek

Het college van B&W van de gemeente Laarbeek wijzigt het tarief voor een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs per 1 juli 2023 van 44 naar 48 euro. Per 1 juli wordt de afdracht van gemeenten aan het Rijk (Dienst Wegverkeer) voor rijbewijzen verhoogd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid. Met dit collegebesluit wordt de tarieventabel in de Legesverordening van Laarbeek in lijn gebracht met de nieuwe tarieven.