Desktop

Tablet

Zoek

Nieuwbouw in Boekel voor brede doelgroep

Nieuwbouw in Boekel voor brede doelgroep

Om aan de grote vraag naar woningen te voldoen heeft de gemeente Boekel besloten om de bouw van 30 woningen, waarvan 10 starterswoningen, aan het bestemmingsplan op het perceel Burgt 8 toe te voegen. De gemeenteraad neemt op 4 april een besluit om het bestemmingsplan Herontwikkeling Burgt 8 vast te stellen. Het plan voorziet in de realisatie van woningen voor een brede doelgroep, van starters tot doorstromers en senioren. Het sluit aan op De Burgt fase 1b. Naar verwachting zal in het najaar 70% van de woningen zijn verkocht waarna met de bouw wordt gestart.

.