Zoek

Nieuwe kandidaat secretaressefunctie BCL

Nieuwe kandidaat secretaressefunctie BCL

Op de Algemene Ledenvergadering van Badminton Club Lieshout, die op vrijdag 23 februari in het Dorpshuis wordt gehouden, zal het gevoerde beleid van het afgelopen jaar worden toegelicht en de plannen voor het komend jaar worden ontvouwd. Op deze avond wordt Diony Janssen door het bestuur voorgedragen als de nieuwe secretaris van de vereniging. Zij heeft zich kandidaat gesteld voor deze post die vrijkwam door het vertrek van Ria Donkers. Donkers heeft aangegeven zich na ruim 10 jaar niet meer herkiesbaar te stellen.

.