Desktop

Tablet

Zoek

Nieuwe regels voor bouwen of verbouwen in 2024

Nieuwe regels voor bouwen of verbouwen in 2024

De Omgevingswet én de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) zijn vanaf 1 januari 2024 van toepassing. Volgens de Wkb moet men vanaf 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen voor zowel nieuwbouw als voor de verbouwingen van bouwwerken met een laag risico, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Een kwaliteitsborger is onafhankelijk en toetst of het bouwplan aan de regels voldoet. Zonder kwaliteitsborger kun je geen bouwmelding doen. Ook mag je dan niet beginnen met bouwen of verbouwen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.