Zoek

Nieuwe uniformen voor Blauwe Schut uit Aarle-Rixtel

Nieuwe uniformen voor Blauwe Schut uit Aarle-Rixtel

Het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel, in de volksmond de Blauwe Schut, heeft nieuwe uniformen. Op 7 mei worden de kostuums, samen met het nieuwe gildevaandel, gezegend tijdens de mis die om half tien zal beginnen. Vervolgens worden uniformen en vaandel aan Aarle gepresenteerd tijdens de processie waarbij het beeldje van Maria Zetel der Wijsheid vanuit de kerk naar de kapel wordt gebracht. Op 8 en 9 juni 2024 viert de Blauwe Schut in de gemoderniseerde outfit het 700-jarig bestaan met een groots gildefeest.