Desktop

Tablet

Zoek

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van der Meijden van Laarbeek

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van der Meijden van Laarbeek

In zijn nieuwjaarstoespraak in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk sprak burgemeester Van der Meijden dinsdagavond over een ‘geaccepteerd relatief rustig verlopen’ oudjaarsnacht met 214 meldingen in Laarbeek. Van der Meijden hoopt op meer rust en stabiliteit in de Nederlandse en gemeentelijke politiek. De gemeenteraad en het college werken aan verbreding van vertrouwen en veel aandacht om de samenleving bij elkaar te houden. Laarbeek krijgt dit nieuwe jaar vanuit haar bestuurlijke verplichting te maken met de opvang van vluchtelingen en ontheemden uit de crisisgebieden opvangen.

Op het gebied van de woningbouw wordt ernaar gestreefd om voor zoveel mogelijk inwoners van Laarbeek een passende woning te realiseren in hun eigen dorp of gemeente. Er wordt gestart met grote bouwprojecten bij De Hoge Regt in Beek en Donk, de Klokkengieterij in Aarle-Rixtel en de Hoge Suute in Mariahout. In april wordt toegewerkt naar een kaderbesluit over de Centrumontwikkeling in Lieshout.
Onder leiding van wethouder Monika Slaets worden er plannen uitgedacht voor meer leefbaarheid in de kernen. Denk hierbij aan een plan voor het Ontmoetingscentrum of de renovatie van het Piet van Thielplein, beide in Beek en Donk, die binnenkort gaat starten. Ook blijft er veel aandacht voor mensen die niet goed rond kunnen komen. Laarbeek wil naar één toegangsloket voor alle zorgvragen.
Dit jaar gaat de gemeente verder met het zetten van stevige stappen in het veiligheidsdomein.
Wethouder Joan Briels gaat vooral aan de slag met de samenwerkingscontacten in de regio. Daarbij blijft het een uitdaging om Laarbeek daarin een goede positie in te laten nemen.
Ook duurzaamheid is weer een belangrijk item dit jaar. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, waaronder het gemeentehuis.

Aan het eind van zijn toespraak reikte de burgemeester twee Nieuwjaarcheques van 500 euro uit aan de EHBO-verenigingen van Beek en Donk en van Lieshout.
Tenslotte wees Van der Meijden op het feit dat zijn laatste periode als burgemeester van Laarbeek zijn aangebroken en dat hij afscheid neemt op dinsdag 6 februari in het Dorpshuis in Lieshout.
Foto: Joost Duppen