Desktop

Tablet

Zoeken

Nieuws van Seniorenraad Laarbeek

Nieuws van Seniorenraad Laarbeek

De Seniorenraad Laarbeek hield zich bezig met diverse onderwerpen. Wethouder Van de Berkmortel lichtte onlangs toe hoe het er in Laarbeek voorstaat. Er is grote behoefte aan betaalbare appartementen voor jong en oud, de kwalitatieve opgave levensloopbestendig wonen is groot en er komt een nieuwe woonvisie (en woonzorgvisie). Het project ‘Doortrappen’ gaat nog niet van start vanwege gebrek aan personeel en budget. Over de ontwikkeling van de Beweegtuinen en het aanbieden van valpreventie houdt de Raad de vinger aan de pols. Binnenkort wordt er meegepraat over de Omgevingsvisie binnengebied.