Desktop

Tablet

Zoek

Nog op te leggen aanslagen milieustraat 2022

Nog op te leggen aanslagen milieustraat 2022

Uit analyse van de baten Afvalstoffenheffing milieustraat voor de jaarrekening 2022 van Laarbeek blijkt dat de oplegging van belastingaanslagen in februari 2023 per ongeluk niet volledig is geweest. Het betreft de baten uit bezoeken aan de milieustraat in 2022. Het gaat om circa 3.200 aanvullende aanslagbiljetten en deze worden eind mei 2023 verzonden. Ongeveer 2.000 belastingplichtigen hebben in februari 2023 al een aanslagbiljet met milieustraatbezoek ontvangen. Het gemiddelde bedrag per aanslagbiljet is 32 euro. Sinds dit jaar moeten mensen meteen bij de poort per pin betalen.