Search

Nu Live: Zondagmiddag café

Subsidie landschap in Gemert-Bakel verdubbeld

Subsidie landschap in Gemert-Bakel verdubbeld

Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel heeft de bijdrage aan de subsidieregeling StiLa (Stimuleringskader Landschap) van 25.000 verhoogd naar 50.000 euro per jaar. Dat betekent dat er jaarlijks voor 100.000 euro subsidie kan worden gegeven want de provincie legt er weer 50.000 euro bovenop. Alle bewoners in het buitengebied van Gemert-Bakel kunnen gebruikmaken van deze subsidie voor de aanleg en beheer van landschapselementen. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Martien Vinken , de landschapscoördinator van het Brabants Landschap: info@martienvinken.nl.

Met de aanleg en beheer van landschapselementen wordt de gemeente groener en mooier. Planten en dieren krijgen een groter leefgebied en vaak kunnen landschapselementen het ene natuurgebied met het andere verbinden. Door die verbindingen kunnen dieren zich beter verspreiden en zijn ze minder kwetsbaar voor onder andere klimaatveranderingen. Je kunt denken aan poelen, houtwallen, vogelbosjes maar ook aan een vrijstaande landschapsboom en bloemrijke randen langs akkers of weiden. Als je meedoet kan ook het beheer voor 6 jaar worden gesubsidieerd.