Zoek

Omgevingsvergunning ook na bezwaar geweigerd

Omgevingsvergunning ook na bezwaar geweigerd

Er werd bij de gemeente Gemert-Bakel bezwaar ingediend tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twaalf containers voor drie jaar en twee woonwagens voor onbepaalde tijd aan Paradijs 23 te Elsendorp. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften besloot het college het bestreden besluit tot weigering van de omgevingsvergunning in stand te laten.