Zoek

Onderhoud asfaltwegen 2023

Onderhoud asfaltwegen 2023

Van 22 juni tot en met 8 september zijn er op verschillende plekken in Laarbeek asfalteringswerkzaamheden. Voorafgaand krijgen omwonenden een brief met contactgegeven en informatie hoe woningen dan bereikbaar zijn. De meest in het oog springende locaties zijn de Bosscheweg vanaf de Vonderweg tot aan de rotonde N279; het fietspad Herendijk vanaf de rotonde tot ca 50 m voor de aansluiting met Duin, en de Kasteelweg. De wegen zijn dan afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd aanwonenden. Het verkeer wordt met borden omgeleid.