Zoek

Ontheffing wegnemen nestlocatie steenuil

Ontheffing wegnemen nestlocatie steenuil

De gemeente Laarbeek kreeg een ontheffing voor de sloop van de opstallen aan en de herontwikkeling van het perceel Pater Becanusstraat 77a in Beek en Donk, vereist vanwege de aanwezigheid van een nestlocatie van de steenuil. De ontheffing wordt onherroepelijk zes weken nadat deze ter inzage heeft gelegen en er geen bezwaren tegen worden ingediend. Aan de ontheffing is o.a. de voorwaarde verbonden dat minimaal drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden een alternatief leefgebied wordt ingericht in het gebied van de steenuil. Dat gebeurt aan de zuidwestzijde van de kern van Beek en Donk.