Desktop

Tablet

Zoek

Ontwerp-bestemmingsplan De Tapperij ter inzage in gemeentehuis Laarbeek

Ontwerp-bestemmingsplan De Tapperij ter inzage in gemeentehuis Laarbeek

Het ontwerp-bestemmingsplan De Tapperij, Kerkstraat 22 in Beek en Donk ligt vanaf maandag 9 oktober tot en met 19 november ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het voorziet in een woongebouw met zes levensloopbestendige koopappartementen. Aan het perceel wordt de bestemming Wonen toegekend, waarmee de nu nog geldende bestemming ‘Dienstverlening met horeca’ komt te vervallen. Het ontwerp-bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook digitaal raadpleegbaar via de site laarbeek.nl/wonen en leven/ bestemmingsplannen.

.