Desktop

Tablet

Zoek

Ontwerp Bestemmingsplan Lieshoutseweg 12 Aarle-Rixtel

Ontwerp Bestemmingsplan Lieshoutseweg 12 Aarle-Rixtel

De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Lieshoutseweg 12 in Aarle-Rixtel ongewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de daar geldende bestemming ‘detailhandel’ gewijzigd in de bestemming ‘wonen’. Hiermee wordt de bestaande bedrijfsbebouwing omgezet naar één burgerwoning. De bestaande bebouwing blijft gehandhaafd. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 10 mei tot en met donderdag 20 juni ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook online in te zien via laarbeek.nl>bestemmingsplannen.

.