Desktop

Tablet

Zoek

Ontwerp evenementenvergunning WiSH Outdoor

Ontwerp evenementenvergunning WiSH Outdoor

De ontwerp-evenementenvergunning WiSH Outdoor 2024 is in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage gelegd. Op de voorbereiding en vaststelling van de evenementenvergunning is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit betekent dat belanghebbenden zienswijzen naar voren kunnen brengen over het ontwerpbesluit. Dat kan schriftelijk of mondeling tot en met 24 april 2024. Voor vragen kan contact worden opgenomen met team Toetsing en Handhaving of per mail: toetsingenhandhaving@laarbeek.nl.

.