Desktop

Tablet

Zoek

Ontwerp-evenementenvergunning WiSH

Ontwerp-evenementenvergunning WiSH

In Laarbeek wordt de ontwerp-evenementenvergunning voor WiSH Outdoor 2023 ter inzage gelegd. Dit betekent dat belanghebbenden gedurende zes weken hun zienswijzen naar voren kunnen brengen. In het gemeentehuis in Beek en Donk liggen de ontwerpvergunning, het Veiligheidsplan en de terreintekening van 31 maart tot en met 12 mei ter inzage. Een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Voor vragen kan contact worden opgenomen met team Toetsing en Handhaving of per mail naar veiligheid@laarbeek.nl.