Desktop

Tablet

Zoek

Ontwerp omgevingsvergunning Michaëlplein en Smalleweg Beek en Donk ter inzage

Ontwerp omgevingsvergunning Michaëlplein en Smalleweg Beek en Donk ter inzage

Het college van B & W van Laarbeek wil een vergunning verlenen voor het bouwen van 22 woningen aan de Smalleweg 37 t/m 45 en het Michaëlplein 1 t/m 17 in Beek en Donk. De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien tot en met 14 februari 2024. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden via laarbeek.nl. Bovendien kan, bij voorkeur ’s ochtends, telefonisch informatie worden ingewonnen bij het team Omgevingsvergunning. Voor digitale inzage in de stukken, vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de mevrouw S. Vendel.

.