Desktop

Tablet

Zoeken

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Het college van B&W van Laarbeek zal medewerking verlenen aan de aanvraag van het uitbreiden van een zorgboerderij en het aanleggen van een voedselbos op de locatie Rooijseweg 29 in Mariahout. Daarvoor moet de enkelbestemming veranderen van ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ in ‘Maatschappelijk’ met de aanduiding ‘Zorgboerderij’ en de nevenactiviteit ‘Paardenhouderij’. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met 24 juli ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Tijdstippen en dagen waarop de stukken in te zien zijn staan te lezen op de gemeentelijke website.

Iedereen kan ten aanzien van de ontwerpbeschikking tot en met 24 juli schriftelijk zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingebracht kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.