Desktop

Tablet

Zoek

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Bosscheweg, herontwikkeling Wellestraat

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Bosscheweg, herontwikkeling Wellestraat

Het ontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Bosscheweg, herontwikkeling Wellestraat Oost in Beek en Donk is voorbereid. Het voorziet in een verplaatsing en vergroting van het bouwvlak. Daarmee wordt ruimte geboden aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw. Het geheel wordt aan de noord- en oostzijde voorzien van een groene inpassing. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken tot en met donderdag 25 januari 2024 ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook in te zien op laarbeek.nl>bestemmingsplannen.

.