Zoek

Ontwerpwijzigingsplan Boscompensatie Gulden Land in Aarle-Rixtel ter inzage

Ontwerpwijzigingsplan Boscompensatie Gulden Land in Aarle-Rixtel ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan Boscompensatie Gulden Land in Aarle-Rixtel ligt ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het voorziet in de wijziging van de bestemmingen Agrarisch en Agrarisch met landschaps- en Natuurwaarden naar de bestemming Bos. Met deze wijziging kan uitvoering worden gegeven aan de herplant van ruim 21.500 m2 bos die eerder elders is gekapt om ruimte te maken voor de zonnepanelen nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel. Het ontwerpwijzigingsplan is vanaf vrijdag 30 juni tot en met donderdag 10 augustus ook te raadplegen op laarbeek.nl.