Desktop

Tablet

Zoek

Ontwerpwijzigingsplan Herendijk 30-32 Beek en Donk

Ontwerpwijzigingsplan Herendijk 30-32 Beek en Donk

Het ontwerp van het wijzigingsplan Herendijk 30-32 in Beek en Donk is voorbereid. Het voorziet in de omzetting van ‘Agrarisch–Agrarisch bedrijf’ met ‘intensieve veehouderij’ naar de bestemmingen Wonen van de bestaande bedrijfswoning en bijbehorend erf, en de bestemming Agrarisch, zonder bouwvlak van de overige gronden en gesloopte stallen. Het plan ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 15 december tot en met donderdag 25 januari 2024 ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook in te zien op laarbeek.nl>bestemmingsplannen.

.