Desktop

Tablet

Zoeken

Ontwikkeling locatie ‘De Oude Bron’ in Handel

Ontwikkeling locatie ‘De Oude Bron’ in Handel

Het college van Gemert-Bakel heeft 19 december ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor de locatie De Oude Bron in Handel. Ook heeft ze kennisgenomen van een nieuw schetsontwerp voor het nabijgelegen plein. Het stedenbouwkundig plan is gemaakt door ontwikkelaar BL Huisvesting en voldoet aan de randvoorwaarden die de gemeente vooraf stelde op basis van waardevolle inbreng vanuit het dorp Handel. Hiermee kan worden voorzien in de woning- en parkeerbehoefte in Handel met herstel van cultuurhistorie.

Na oplevering van de huidige MFA in april 2015 is op de voormalige locatie van het dorpshuis ruimte vrijgekomen bedoeld voor woningbouw. Op dit inmiddels braakliggende terrein worden zeventien woningen gerealiseerd, waarvan dertien in het betaalbare segment vallen. Er komen 28 nieuwe parkeerplaatsen bovenop de al aanwezige 21 parkeerplaatsen. Ook is er plaats voor cultureel erfgoed door de Hoeve Handel terug te brengen in het straatbeeld. Volgens het stedenbouwkundig plan kan het parkeerterrein aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat ook betrokken worden bij evenementen op het plein.

Daarnaast kan er een ruimtelijk, aantrekkelijk en groen dorpscentrum gerealiseerd worden. Een plein dat ruimte biedt voor ontmoeten en voor het organiseren van activiteiten die voor Handel belangrijk zijn. Hierbij is rekening gehouden met de punten die meegegeven zijn uit de motie van de gemeenteraad die afgelopen zomer is ingediend. Het dorpsoverleg Handel en de parochie zijn betrokken geweest tijdens de ontwerpfase. In het ontwerp is ook een nieuw digitaal informatiebord meegenomen.

Voor inwoners wordt op donderdag 18 januari 2024 samen met ontwikkelaar BL Huisvesting een inloopavond georganiseerd. Dan kan het stedenbouwkundige plan voor locatie De Oude Bron en het schetsontwerp voor het plein worden bekeken. Ook kunnen inwoners feedback geven op het schetsontwerp voor het plein.