Search

Nu Live: Zondagmiddag café

Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant

Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant

Bestuurders van de 21 gemeenten uit Zuidoost-Brabant en Waterschappen Aa en Maas en de Dommel hebben ingestemd met het afsprakenkader van de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant. Hierin staan richtinggevende keuzes op gebied van wonen, werken én mobiliteit in onze regio. De snelle groei van onze regio vraagt, zo schrijft het Laarbeekse college, om strategische keuzes op het gebied van onder andere wonen, werken en mobiliteit voor de periode 2030-2040. Deze keuzes moeten er mede voor gaan zorgen dat de hele regio profiteert van de kansen die de groei met zich meebrengt.