Zoek

Oproep aan ondernemers over bereikbaarheid toiletten

Oproep aan ondernemers over bereikbaarheid toiletten

Er is vanuit diverse hoeken aandacht gevraagd voor de bekendheid van voor iedereen toegankelijke toiletten in Laarbeek. Toeristisch Laarbeek heeft het idee opgevat om toiletten, die voor iedereen toegankelijk zijn, op te nemen in de ‘Ontdek Laarbeek’ app. Ook wanneer voor gebruik een kleine vergoeding wordt gevraagd. Bedrijven en locaties die tijdens openingstijden bereikbaar zijn voor toiletgebruik worden opgeroepen dit te melden via Office@toeristischlaarbeek.nl. Ze worden dan met een link naar hun website in de app toegevoegd.