Desktop

Tablet

Zoek

Opstellen bestemmingsplan Lekerstraat ong in Beek en Donk

Opstellen bestemmingsplan Lekerstraat ong in Beek en Donk

In de commissievergadering van de gemeente Laarbeek wordt woensdag 27 september het herbestemmingsplan ‘Lekerstraat ong. in Beek en Donk’ besproken. Met het herstelbesluit wordt het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast. Zo komt de loods van 1000 m2 te vervallen en wordt de sloop van de bedrijfsopstallen aan de Lekerstraat 10 en Pater van der Burgtweg 1 planologisch geborgd. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren vanuit de buurt tegen het oorspronkelijke plan. Het voorstel staat donderdag 12 oktober op de agenda van de raadsvergadering.