Desktop

Tablet

Zoek

Organisatie voetbalzaken ASV 33 jeugd vernieuwd

Organisatie voetbalzaken ASV 33 jeugd vernieuwd

Bij ASV 33 uit Aarle-Rixtel is afgelopen seizoen een werkgroep geformeerd die gekeken heeft hoe de organisatie van voetbalzaken jeugd verder geoptimaliseerd kan worden. Doel was om de belangen van spelers, trainers, leiders en ouders nog beter te kunnen behartigen. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur, met onderscheid in de onderbouw, middenbouw, bovenbouw en meiden. Elke bouw heeft zijn eigen focus en eigen coördinatoren waardoor het totale werk verdeeld wordt over meerdere mensen. Ook komt er ruimte om te werken aan een jeugdbeleidsplan voor de langere termijn.