Zoek

Parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen

Parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen

Het college van B & W van Laarbeek heeft besloten enkele parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de hoek Klavierstraat/De Harp in Beek en Donk. Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 22 maart tot vrijdag 3 mei ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het oneens is met dit besluit kan hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch. Maar vooraf kan bij de gemeente telefonisch contact worden opgenomen met Frans Vlemmix. Hij bespreekt dan het genomen besluit.

.