Zoek

Plan Baverdesttraat Lieshout belangrijk

Plan Baverdesttraat Lieshout belangrijk

De werkgroep Wonen van de Dorpsraad Lieshout vestigt de aandacht op de vooruitgang van het al lang lopende project aan de Baverdestraat. Tijdens bijeenkomsten is gebleken dat de grote lijnen van het project redelijk vaststaan. Met de participatiegroep is uitgebreid gesproken over de balans tussen bebouwing en groenvoorzieningen en daarin zijn ook aanpassingen gedaan. Op verzoek van de participatiegroep zijn de ingangen van de hofjes verplaatst. Het project Baverdestraat komt nu in een fase van ‘definitief ontwerp’ zodat het inspraakproces tegen de zomer kan worden afgerond