Search

Nu Live: Muziekfabriek

Plan Oliemolen Mgr Verhagenstraat Beek en Donk in de prullenbak

Plan Oliemolen Mgr Verhagenstraat Beek en Donk in de prullenbak

De Raad van State heeft woensdag het besluit over het woningbouwplan De Oliemolen, aan de Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk, naar de prullenbak verwezen. De gehele procedure rondom dit bestemmingsplan moet daarom opnieuw gedaan worden. Het plan voorziet in de mogelijkheid om in totaal 48 huurwoningen, waarvan 45 huurappartementen en drie grondgebonden huurwoningen, en een bijbehorend parkeerterrein te realiseren. O.a. het aantal parkeerplaatsen, de bouwhoogte en het akoestisch onderzoek zijn niet op orde, aldus de vernietigende uitspraak.

Wethouder Ron van den Berkmortel: “Het gaat hier om betaalbare huurwoningen en we betreuren dat het lange proces nu nog meer vertraging oploopt in tijden van woningnood.

Tegen dit plan is beroep ingesteld door omwonenden. Op 17 februari 2023 heeft de zitting plaatsgevonden bij de Raad van State. Vandaag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State haar uitspraak gepubliceerd. De Raad van State heeft een deel van de beroepen gegrond verklaard en heeft het bestemmingsplan vernietigd. Een belangrijke reden is de onvolledige onderbouwing in het bestemmingsplan van het afwijken van de normen uit de Parkeerbeleidsnota 2019 gemeente Laarbeek. De gemeente is niet uitgegaan van maximale parkeerkencijfers, maar gemiddelde cijfers om zodoende meer ruimte te hebben voor groen en water, zo schrijft zij.

Inmiddels is de Nota parkeernormen 2023 vastgesteld, die hierin voorziet. Door een nieuw te maken bestemmingsplan hierop te baseren, kan deze onderbouwing worden hersteld.

KRAGT Ontwikkeling, BurgtBouw en gemeente Laarbeek staan nog steeds achter het woningbouwplan. Het herbestemmen van deze oude bedrijfslocatie naar 48 huurwoningen blijft een gewenste ontwikkeling gezien de behoefte aan meer woningen. De drie partijen gaan zich de komende tijd beraden hoe een vervolg te geven aan het woningbouwplan. Vanzelfsprekend worden alle punten uit de uitspraak van de Raad van State meegenomen in een vervolg, zegt de gemeente.