Desktop

Tablet

Zoeken

Plan rondom Landgoed Eyckenlust ‘valt flink in de prijzen’

Plan rondom Landgoed Eyckenlust ‘valt flink in de prijzen’

Het plan om Landgoed Eyckenlust en de groene omgeving aan de overkant van het kanaal meer bij de kern van Beek en Donk te betrekken is één van de projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage via het Programmabureau Erfgoed Deal. Dat is woensdag duidelijk geworden. Het gaat naar verluid om een bedrag van ruim 670 duizend euro. Het totale project om Eyckenlust te ontsluiten met onder meer een voetgangersbrug via de Groene Long in het dorp tussen de Beekse en Donkse brug bedraagt bijna 2,8 miljoen euro. De gemeente is goed voor ruim 8 ton. Het waterschap draagt ruim 1,1 miljoen euro bij.

De Erfgoed Deal schrijft op haar site: ‘Landgoed Eyckenlust is een landgoed van 68 hectare dat onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van het Brabantse dorp Beek en Donk. Met de komst van de Zuid-Willemsvaart werd het landgoed afgesneden van haar omgeving. De gemeente Laarbeek en de landgoedeigenaar willen de betekenis van Eyckenlust voor de dorpsgemeenschap vergroten en het landgoed toekomstbestendig maken door de historische verbindingen middels bomenlanen en bruggen te herstellen. Daarom is samen met het Waterschap Aa en Maas het initiatief genomen voor een integrale gebiedsontwikkeling. Hiermee wordt verdere verrommeling van het landschap tegengegaan en natuurwaarden versterkt.’
Via de ErfGoed Deal kregen woensdagmiddag nog vijf andere projecten geld toegekend. Het rijk trekt er ruim vier miljoen euro voor uit.

Met de bijna 2,8 miljoen euro wordt niet alleen een voetgangersbrug over het kanaal gelegd, maar worden onder meer historische lanen op het landgoed met wandelpaden hersteld, komen er twee bruggen over het afleidingskanaal en wordt er een heuse boomgaard gepland en mogelijk later geplant.

De politiek van Laarbeek werd vorige week nog over de plannen bijgepraat door kenner en architect Floris Alkemade uit Sint-Oedenrode. De spreker had het tijdens de commissievergadering onder meer over ‘De mooiste tuinkamer die je je kunt voorstellen’ en ‘heel veel mooier wordt het niet. Durven we de stap over het kanaal te maken?’

Of de Laarbeekse politici wel of niet durven wordt donderdag 12 oktober duidelijk. Dan komt de gemeenteraad van Laarbeek bij elkaar. Als de gemeentepolitiek ‘nee’ zegt tegen het raadsvoorstel gaat ook de extra bijdrage van bijna 700 duizend euro via de Erfgoed Deal niet door.

Op de foto: het landhuis op Eyckenlust (foto: Jorai Riemens)