Desktop

Tablet

Zoeken

Politiek aan het woord Monika Slaets-Sonneveldt

Politiek aan het woord Monika Slaets-Sonneveldt

In politiek aan het woord bij Omroep Peelerand TV praat Hubertine van den Biggelaar met de Laarbeekse wethouder Monika Slaets  over de gemeentelijke uitstoot van CO2 en de taakstelling voor asielzoekers. De gemeente Laarbeek gaat de komende jaren de gemeentelijke uitstoot aanpakken. Verduurzamen is niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de gemeente belangrijk. Verder gaat het over de Spreidingswet die eisen stelt aan de opvang van asielzoekers. Alle gemeenten hebben een taakstelling gekregen voor Oekraïners, asielzoekers en statushouders. Voor Laarbeek betekent dit 139 asielzoekers die in 2025 gehuisvest moeten gaan worden.

Wethouder Monica Slaets vertelt dat er bij het verduurzamen gestart wordt met het gemeentehuis in Beek en Donk. Later worden ook andere gemeentelijke gebouwen, zoals de scholen, de sportparken en sporthallen meegenomen. In 2030 willen ze de CO2 reductienorm van 55 % halen. Komende week starten de werkzaamheden bij het gemeentehuis. Het blijft gewoon functioneren, dus voor inwoners van de gemeente verandert er op dat gebied niets. Het vraagt wel een flinke investering, waarvoor ze ook een subsidie krijgt, maar op de lange termijn is het de bedoeling dat het gaat opleveren.

Op dit moment voldoet Laarbeek aan alle opdrachten qua huisvesting, maar voor de komende periode komen er nieuwe uitdagingen. Zoals niet alleen in voldoende woningen voor de eigen kinderen die volwassen worden te blijven voorzien, de doorstroming voor ouderen die kleiner willen gaan wonen te verzorgen, maar ook te voldoen aan de taakstelling. Zeker nu bijvoorbeeld ASML ook een grote vraag heeft voor expats die in de nabijheid van hun werk willen wonen.