Desktop

Tablet

Zoek

Positief toezichtoordeel Huisvesting Vergunninghouders Laarbeek

Positief toezichtoordeel Huisvesting Vergunninghouders Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft een positief oordeel van de provincie gekregen over de uitvoering van de taakstelling in 2023 om een aantal vergunninghouders te huisvesten. De taakstelling betrof het huisvesten van 51 vergunninghouders. Hierbij moest de gemeente ook rekening houden met een achterstand van vijf vergunninghouders, wat het totaal op 56 bracht. Dankzij de aankoop van een ruime gezinswoning en de nauwe samenwerking met de lokale woningcorporatie, is de gemeente erin geslaagd om de taakstelling ruimschoots te behalen.

Op grond van de realisatiecijfers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) per 1 januari 2024, de peildatum, heeft de gemeente Laarbeek in 2023 in totaal 62 vergunninghouders gehuisvest