Desktop

Tablet

Zoek

Principeverzoek bijzondere woonvorm Karstraat 10 Beek en Donk

Principeverzoek bijzondere woonvorm Karstraat 10 Beek en Donk

Het college van Laarbeek gaat medewerking verlenen aan het principeverzoek van Cedrus Vastgoed om op de locatie van een bestaand vleeskoeienbedrijf aan de Karstraat 10 in Beek en Donk de functie ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf met een intensieve veehouderij’ om te zetten naar een woonfunctie. Hierbij wordt een bijzondere, alternatieve woonvorm gerealiseerd met elf schuurwoningen die verhuurd gaan worden. Met deze medewerking mag dit plan verder uitgewerkt worden. Tegelijkertijd wordt het plan als een pilot aangemerkt.

De initiatiefnemer wil de woningen verhuren. Er wordt gedacht aan een brede doelgroep van jongeren en vitale senioren met eventueel een kleine zorgvraag. Er zijn twijfels over de locatie met betrekking tot de kernrandzone en een gezond woon- en leefklimaat. Binnen de omgevingsvisie van het buitengebied in het Lintenlandschap zijn alternatieve woonvormen op deze locatie afweegbaar. Het verzoek sluit aan bij actuele vraagstukken in het landelijk gebied. Het verzoek kan daarom dienen als een pilotproject en is daarmee interessant om verder uit te werken.
Cedrus Vastgoed werkt het initiatief verder uit voor de omgevingstafel. Het plan wordt aangemeld voor de studio Omgevingskwaliteit van de provincie Noord-Brabant.