Zoek

Principeverzoek Hemelstraat 16 a in De Mortel

Principeverzoek Hemelstraat 16 a in De Mortel

De gemeente Gemert-Bakel werd gevraagd medewerking te verlenen aan het realiseren van vier woningen aan de Hemelstraat 16A in De Mortel. Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan omdat de locatie een bestemming ‘bedrijf’ heeft. De initiatiefnemer verzoekt de gemeente dat bestemmingsplan te herzien. Het college van B&W verleent in principe medewerking en start het plan voor het aanpassen van het bestemmingsplan of omgevingsplan op, op voorwaarde dat met benodigde onderzoeken kan worden aangetoond dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke onderbouwing.